top of page
iStock-1300415047.jpg

PREMIÄR FÖR SKRIDSKOKUL

Alla barn ska växa upp under trygga förhållanden. Barn har rätt till en barndom och framtid. Hoppfull framtid arbetar för att varje barn i vår region ska få just det.

Genom samverkan med skola, kommun, näringsliv och andra goda krafter i samhället arbetar vi förebyggande för ett tryggare Uppsala. Uppsala är den stad i Sverige där kriminaliteten ökar mest. Bland våra barn och unga har den upplevda otryggheten ökat och det har även utsattheten för brott. Den utvecklingen måste vändas.

Services
skridskokul Anna Nilsson P4 Uppland (2).

MED BANDY SOM MEDEL

Med hjälp av idrott och bandy i synnerhet ska vi få fler barn från vår målgrupp att ta del av de mjuka värden som finns inom lagidrott. Idrotten har varit med och fostrat miljoner svenskar till ett av världens mest öppna, solidariska och hälsosamma folk. Den fostran vill vi att fler ska få ta del av.

 

Vi tycker att bandy är en rolig sport som lär människor många fysiska och mentala färdigheter och därför har fördelar för alla människor att spela och utöva. Att uppmuntra alla barn att vara aktiva är i linje med att stödja FN:s barnkonvention.

2012-12-11_nattfotografering_pb_075_fria

Hoppfull framtid

Tillsammans för ett tryggare Uppsala

bottom of page