top of page

Hoppfull framtid bidrar med trygga förebilder åt barnen


Spelare från Sirius Bandy deltog under gårdagen på Öppet hus hos BUFFF Uppsala: ”Vi hade en fantastisk eftermiddag tillsammans”, säger Ida Axelsson, verksamhetsledare på BUFFF Uppsala.


Sirius Bandys sociala verksamhet Hoppfull framtid arbetar för ett tryggare Uppsala. En del i det arbetet är att låta Sirius elitseriespelare vara trygga förebilder åt verksamhetens målgrupp. – Vi hoppas att spelarna i Sirius Bandy ska kunna skapa en god relation till barnen. Det skulle innebära att barnen får ytterligare en trygg vuxen i deras sociala nätverk. Det är självklart viktigt att låta denna eventuella relation byggas upp under en längre tid och på barnets villkor, säger Johnny Helmersson, marknadskoordinator på Sirius Bandy.

Många barn i Hoppfull framtids målgrupp saknar trygga och positiva förebilder, därför är mötet med Sirius elitseriespelare viktigt och värdefullt för många av dem. Hoppfull framtid samarbetar med barnrättsorganisationen BUFFF Uppsala. BUFFF finns för barn och unga med en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Utöver chatt och stödsamtal samt anstaltsbesök erbjuder BUFFF deras målgrupp olika aktiviteter där barnen och deras familj kan umgås under trygga förhållanden och träffa andra barn i liknande situation.

Som en del i samarbetet med BUFFF kommer nu spelare från Sirius Bandy vara trygga förebilder åt Hoppfull framtid och BUFFF Uppsalas gemensamma målgrupp, barnen. – Alla barn behöver trygga och positiva förebilder, och det är viktigt att vi vuxna försöker vara det för barnen, säger Ida Axelsson, verksamhetsledare på BUFFF Uppsala. BUFFF Uppsala är relativt nyetablerade i staden och har sedan drygt ett år tillbaka samarbetat med Hoppfull framtid. – Vårt samarbete med Hoppfull framtid innehåller flera olika delar och främst så är det ett samarbete som på olika sätt ska vara stärkande för barnen. Barn till frihetsberövade som grupp har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och tillsammans med Hoppfull framtid och Sirius Bandy ökar våra förutsättningar i vårt arbete med att främja en god psykisk hälsa. Idrott ger en bättre fysisk och psykisk hälsa, och att då kunna samarbeta med en idrottsklubb på det här sättet känns väldigt bra. Att samarbeta med andra aktörer i samhället skapar bättre förutsättningar för att alla våra barn och unga ska må bra, säger Ida.

Under gårdagen deltog Siriusspelarna Anton Andersson, William Liw och Ted Haraldsson på Öppet hus hos BUFFF. Barnen fick bland annat möjlighet att plantera egna blommor och delta i flera olika utomhusaktiviteter. – Vi hade en fantastisk eftermiddag tillsammans, och jag skulle kort kunna sammanfatta den med tre ord – glädje, värme, och energi, säger Ida.

Och barnen tycktes trivas i spelarnas sällskap och vice versa. – Det kändes verkligen fint att se hur spelarna togs emot av barnen och hur de i sin tur bjöd på sig själva. Spelarna gjorde en fantastisk insats, och de bidrog med mycket, inte minst spred de en massa glädje till barnen. Under alla våra aktiviteter är det viktigt att alla barnen känner sig sedda. När de lämnar oss så är det just den känslan som vi vill att de ska känna. Det här var något som spelarna verkligen lyckades med, de fanns där för alla barn. När timmarna flugit förbi och det var dags att säga hejdå märktes det tydligt att spelarna under den korta tiden hade lyckats skapa en fin relation till barnen. Vi på BUFFF ser verkligen fram emot fler aktiviteter där spelare från Sirius deltar, säger Ida.

Hoppfull framtids arbete med Trygga förebilder är en del av det förebyggande arbete som verksamheten gör för ett tryggare Uppsala. Tillsammans med näringsliv, kommun och andra aktörer i samhället möjliggörs detta arbete.

Comments


bottom of page