top of page

Uppsala kommun ger stöd till Hoppfull framtid


Sirius Bandys sociala verksamhet, Hoppfull framtid (HF), får ekonomiskt stöd från Uppsala kommun.


Hoppfull framtid är Sirius Bandys sociala verksamhet. Med nya sätt att arbeta med partners och driva samverkan mellan föreningar, näringsliv och samhälle, skapar verksamheten bättre förutsättningar för att fler barn ska få en bättre framtid. – Att Uppsala kommun går in och stöder Hoppfull framtid betyder givetvis oerhört mycket. Det visar att de tror på det arbete vi gör, säger HF:s verksamhetsansvarige Jonathan Ajdert.


Hoppfull framtid arbetar förbyggande och främjande i Uppsala och särskilt i utsatta områden med idrotten som verktyg. – Vi vill verka för alla barn och unga i Uppsala och erbjuda alla möjligheten att delta på våra aktiviteter oavsett socioekonomiska förutsättningar, säger Jonathan och fortsätter:


– Tack vare vår samverkan med Uppsala kommun och främst med avdelningen för social hållbarhet når vi ut till fler i Uppsala och främst till de i stadens resurssvaga områden.


En mycket populär aktivitet är Skridskokul. Där får skolbarn varje år möjlighet att vara fysiskt aktiva och ingå i en grupp med ledare som föregår med sunda attityder, regler och värderingar. – Varje år deltar över 3000 skolbarn i Skridskokul. Där får de prova på att åka skridskor under skoltid och inspireras till att åka mer skridskor. Utan vår verksamhet skulle många av dessa barn aldrig få möjlighet att prova på skridskoåkning, säger Jonathan och fortsätter:


– Det som gör vår verksamhet unik, utöver att vi erbjuder skolorna ett färdigt koncept där skolbarnen under en heldag får åka skridskor med våra instruktörer och elitspelare från Sirius elitserielag, är att vi samtidigt informerar och utbildar barnen i barnkonventionen och barnens rätt till lek, vila och fritid, säger Jonathan.


Och verksamheten har vuxit år efter år. – Företag som ByggConstruct och PwC har under flera år varit med och bidragit till att Skridskokul kunnat växa som det har gjort. Det är sådana långsiktiga samarbeten som ger resultat. Nu vill vi utöka verksamheten så att fler barn kan vara med i Skridskokul, säger Jonathan.


Den 20 januari startar Skridskokul. Under senvintern planeras även en skridskodag för verksamhetens sociala partner, barnrättsorganisationen BUFFF Uppsala. Då kommer barn och ungdomar som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård få chansen att åka skridskor och spela bandy med spelare från Sirius elitserielag.

Comentarios


bottom of page