top of page
Uppsala_Domkyrka_fri_anvÑndning_siriusb

Foto: PEBO-Foto

En aktiv kraft i samhället

Alla barn ska känna sig trygga på alla arenor oavsett vart de befinner sig i Uppsala. För att nå vårt mål om ett tryggare Uppsala arbetar vi förebyggande, med fokus på stadens resurssvaga områden. Det gör vi bland annat genom att vara en aktiv kraft i samhället där vi erbjuder varje barn en meningsfull fritid. 

 

Alla barn ska känna en delaktighet och samhörighet. Det är så vi ökar möjligheten för dessa barn att få en hoppfull framtid. Tillsammans med spelare från Sirius Bandys elitserielag besöker vi skolor och fritidsgårdar i Uppsala och möter barnen i deras vardag.

Vi ska påverka beslutsfattare och myndigheter genom att bedriva opinions- och påverkansarbete för att säkerställa att arbetet för ett tryggare Uppsala är högt prioriterat. Det uppnår vi genom att vara en aktiv kraft i samhället och genom att hålla ämnet aktuellt med hjälp av aktiviteter, kampanjer och 
informationsspridning. Med hjälp av rapporter från Region Uppsala och Uppsala kommun kan vi följa hur tryggheten hos unga i Uppsala län utvecklas.

Med hjälp av idrott och bandy i synnerhet ska vi få fler barn från vår målgrupp att ta del av de mjuka värden som finns inom lagidrott. Idrotten har varit med och fostrat miljoner svenskar till ett av världens mest öppna, solidariska och hälsosamma folk. Den fostran vill vi att fler ska få ta del av.

 

Vi tycker att bandy är en rolig sport som lär människor många fysiska och mentala färdigheter och därför har fördelar för alla människor att spela och utöva. Att uppmuntra alla barn att vara aktiva är i linje med att stödja FN:s barnkonvention.

bottom of page