top of page
skridskokul Anna Nilsson P4 Uppland (2).

VÅR POPULÄRA VINTERAKTIVITET SKRIDSKOKUL

Vi tycker att bandy är en rolig sport som lär människor många fysiska och mentala färdigheter och därför har fördelar för alla människor att spela och utöva. Att uppmuntra alla barn att vara aktiva är i linje med att stödja FN:s barnkonvention.

 

Vår skridskoskola ger varje år ca. 3000 skolbarn möjlighet att prova på att åka skridskor under skoltid. Utan Skridskokul skulle många av dessa barn inte få den möjligheten. Barn idag har nämligen inte samma förutsättningar som många av oss vuxna hade när vi var små. Det spolas allt färre isytor i hela landet och våra vintrar har blivit betydligt mildare. Därför är vår skridskoskola en populär aktivitet för skolorna. Vi erbjuder dem ett färdigt koncept, där de under en heldag får åka skridskor ledda av våra instruktörer och spelare från Sirius herrlag samt informeras om barnkonventionen.

INFORMATION FÖR SKOLOR
Skridskokul genomförs dagtid under 4 veckor (v.4-7).

Hjälm och skridskor finns att låna så att alla barn kan vara med.

Hoppfull framtid har ledare och instruktörer på plats.

Aktiviteten är gratis

Kontakta oss för att anmäla din skolklass till en av vinterns roligaste aktiviteter.

INTRESSEANMÄLAN

Tack för din anmälan! Vi kommer kontakta dig med ytterligare information.

bottom of page