top of page
IMG_3145_frianvÑndning_siriusbandy_pb.jp

Foto: PEBO-Foto

Vår verksamhet

I vårt arbete har vi ett främjande och förebyggande perspektiv och prioriterar därför att bygga upp aktiviteter som är återkommande för att hålla långsiktigt, framför kortsiktiga och enstaka satsningar.

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

En hoppfull match
 

Varje säsong arrangeras En hoppfull match, ett matchevenemang som hålls under en av Sirius Bandys hemmamatcher i Elitserien. Målet med denna match är att öka medvetenheten i vårt samhälle om det arbete vi gör tillsammans med våra partners och andra goda krafter i samhället.

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

Skridskokul
 

Med hjälp av vår skridskoskola "Skridskokul" ger vi varje år över 3000 skolbarn möjlighet att prova på att åka skridskor under skoltid och inspireras till att åka mer skridskor. Utan Skridskokul skulle många av dessa barn inte få den möjligheten.

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

BUFFF Uppsala
 

Tillsammans med BUFFF Uppsala uppmärksammar vi deras målgrupp. 160 000 barn har varje år en förälder som döms för brott. Barn har rätt att få stöd från samhället men de här barnen är allt för ofta en målgrupp som glöms bort.

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

Trygga förebilder
 

Elitseriespelare från Sirius Bandy deltar i aktiviteter och fungerar som trygga förebilder åt barnen. 

Många av barnen i vår målgrupp saknar 

positiva och trygga förebilder. Därför är mötet med våra spelare från Sirius viktigt och värdefullt för dem.

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

BUFFF-matchen
 

Varje säsong arrangerar vi välgörenhetsmatchen BUFFF-matchen, ett matchevenemang som hålls under en av Sirius Bandys hemmamatcher i Elitserien. Målet med denna match är att öka medvetenheten i vårt samhälle om det arbete som utförs av BUFFF och att uppmuntra så många människor som möjligt att stötta deras arbete. 

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

Streetbandy
 

Många barn i vår målgrupp har aldrig kommit i kontakt med bandy som sport. Många av dem har aldrig stått på ett par skridskor. Det vill vi ändrå på! Med vårt projekt ”Streetbandy” möter vi barnen i deras egen miljö och på deras villkor. Vi tar sporten till dem och anpassar aktiviteten så att steget för att testa något nytt inte blir för stort.

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

En trygg idrottsförening

Tillsammans med Rädda Barnens metodstöd High Five skapar vi förutsättningar för en idrott fri från kränkning, diskriminering och övergrepp. 
Både barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på vår förening och veta att idrotten är trygg att delta i. Ingen ska känna sig mobbad eller utanför.

Hoppfull_framtid_logo_svart_Rityta 1.png

Skolbesök
 

Vi är en aktiv kraft i samhället och vi erbjuder varje barn en meningsfull fritid. Alla barn ska känna en delaktighet och samhörighet. Det är så vi ökar möjligheten för dessa barn att få en hoppfull framtid. Tillsammans med spelare från Sirius Bandy besöker vi skolor och fritidsgårdar i Uppsala och möter barnen i deras vardag.

bottom of page